Skip to content

صورت فلکی دوشیزه، نشانه ی زندگی مه

  • by

سوره ی بروج (سورة البروج) به نشانه ها ی زودیاک به صورت زیر اشاره میکند (سوره ی ۸۵ – عمارت های ستارگان):

 

از آسمو نشانه های زودیاک (نمایش داده موشه)                                                                                                   

که در روز موعود (روز قیام

سوره بروج ده ای اشاره موکنه که علائم زودیاک شاهد روز قیامت هسته. اما ای ده چی مانا است؟

۱۲ نشانه ی زودیاک ده علم ستاره شناسی و طالع بینی ارتباط میگره . در اصل طالع شما با توجه به نشانه ی زودیاک شما ،که بر اساس  تاریخ تولدتان مشخص شده، پیش بینی میشود. طالعتون بهتون کمک میکنه که عشق واقعی رو پیدا کنید، در روابطتون موفق باشید و سلامتی و ثروت به دست بیارید.

این نشانه های آسمانی که طالع شما را با توجه به تاریخ تولدتان مشخص میکنند به شرح زیر هستند:                             

۱ـ خوشه / سنبله/دوشیزه (ویرگو) :۲ سنبله -۲ میزان (۲۴ آگست –۲۳ سپتامبر)

۲- ترازو/ میزان (لیبرا) :۲میزان – ۱ عقرب (۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر)

۳- کژدم/عقرب (اسکورپیو) :۲۴ اکتبر- ۲۲ نوامبر (۲ آبان – ۱ آذر)

۴- کماندار (ساگیتاریوس):  ۲ قوس- ۳۰ قوس ( ۲۳ نوامبر- ۲۱ دسامبر)

۵- بزکوهی (کاپریکورن): ۱ جدی – ۱ دلو (۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه)

۶- آبریز (آکواریوس): ۲ دلو- ۱ حوت (۲۱ ژانویه – ۱۹ فبریه)

۷- ماهی (پیسکس): ۲ حوت -۳۰ حوت  (۲۰ فبریه – ۲۰ مارچ)

۸- قوچ (آریس):  ۱ حمل– ۳۱ حمل (۲۱ مارچ –۲۰ آپریل) 

۹- گاو (تاروس): ۱ ثور – ۳۱ ثور (آپریل ۲۱ – می ۲۱)

۱۰- دوپیکر (جمینی): ۱ جوزا – ۳۱ جوزا (۲۲ می- ۲۱ ژوئن)

۱۱- خرچنگ (کنسر): ۱سرطان ر – ۱ اسد (۲۲ ژوئن- ۲۳ ژولیه)

۱۲- شیر(لیو): ۲ اسد –  ۱ سنبله ( ۲۴ ژولیه-۲۳ آگست)

علم ستاره شناسی و طالع بینی مدرن

طالع بینی در زبان انگلیسی Horoscope   ترجمه موشه . واژه ی Horoscope  از دو کلمه ی یونانی horo(ώρα)    ده مانای ساعت، فصل یا بازه ی زمانی و کلمه ی skopus (σκοπός) ده مانای هدف ریشه میگره . 

ستاره شناسی  که در زبان انگلیسی Astrology  ترجمه موشه که نیز از دو کلمه ی یونانی  astro (άστρο)  ،به معنای ستاره و logia (λογια) ،به مانای مطالعه ریشه میگیره.

زودیاک چی استه و از کجا آمده است؟

۱۲ نشانه ی زودیاک  درواقع صورت فلکی ستاره هسته که از روی زمین میتنیم بنگریم . در سوره ای از قرآن به ای اشاره شده است که خدا (الله) خود صورت فلکی ستاره هارا ساخته است:

 بزرگوار است همو كسى كه در آسمان برجهايى نهاد و در آن چراغ و ماهى نوربخش قرار داد.

سوره ی الفرقان (سوره ی۲۵ )آیه ی ۶۱

خبر بشین که یافتن پاسخ این سوال ها شما را ده رای نو سوق میده درحالی که فقط پُشت بررسی علامت زودیاک خو  بودید.                                                                                                                                       

کتاب مقدس

قدیمی ترین کتاب مقدس که قبل از تورات نوشته شده است کتاب ایوب است. کتاب ایوب هم تایید میکند که صورت فلکی ستارگان را خدا ساخته است:

او سازنده ی خرس (دب اکبر) و جبار و ثریا  و صورت فلکی های جنوب است. 

کتاب ایوب ۹:۹

عاموس، یکی دیگر از پیامبر های ذکر شده در کتاب مقدس، نیز به این موضوع اشاره میکند:

او کس که ثریا و جبار ره پیدا کد، کسی که شو را روز موکنه و روز را سیایی شو موکنه، کسی که آب های دریا را تیار کده و ده روی زمین پاش میده نام شی خدایه .

عاموس ۵:۸

ثریا دسته ای از ستاره های هسته که بخشی از صورت فلکی تاروس را جور مونه. اینه در کتاب ایوب، که زیاد تر از ۴۰۰۰ سال پیش نِشته شده، از نشانه های زودیاک و صور فلکی گپ زده شده نشان میده که ای است که وا وخت زیادی قد مو بوده.  میتنیم یاد بگیریم که چی رقم قدیمی ها از زودیاک بلدی هدایت خو کار میگرفتن ، که از فال بینی امروزی فرق دره . ما با بررسی صورت فلکی  “ویرگو” (دوشیزه) به کشف ای گپ روی میاریم .

طالع بینی و زودیاک از طرف خدا

سوره های فرقان و بروج از قرآن و حضرت ایوب (ع) اعلان کدن که صورفلکی زودیاک نشانه هایی از طرف خدا هسته که از ابتدای زمان وجود داشته.

مدت ها قبل از اینکه گفته های پیامبران نوشته شود و در کتاب ها ثفت شوه ، ستاره ها قصه های اصلی استفاده موشد تا پیام خدا را ده مردم برسانه.  درواقع  نشانه های زودیاک بلدی رانمایی مو طرف ثروت، عشق و آینده ای که تاریخ به دنیا امادو نبود ، بلکه قصه های تصویری برای هدایت از مو ده راه راست استه .

در اول تورات درباره ی شش روز خلقت اماده که:

۱۴و خُدا اَمر کد: ”چِیزای نُورانی دَ خالی‌گاهِ آسمو دَ وجُود بییه تاکه روز ره از شاو جدا کنه و یگ نشانی بَلدِه فصل ها، روز ها و سال ها بَشه

پیدایش  ۱:۱۴

علم ستاره شناسی نو موگه که میتنیم واقعیت های که ده روی زمین اتفاق اوفتاده را براساس موقعیت ستاره ها پیشبینی کنه. امامالوم نیه که ای ستاره ها نیه که سرنوشت مو را رقم میزنه، ستاره ها تنها نشانه ای هسته از اتفاقاتی که خداوند برنامه ریزی کده و خداوند (و این اتفاقات) در سرنوشت از مو نقش داره.

) که ریشه ی یونانی Horoscope( از اونجا که ستاره ها برای مالوم کدن دوران مقدس آفریده شدند و طالع بینی دارد (دوره ی زمانی + هدف)، پس هدف صور فلکی  این است که مو هدف خداوند را از طریق دوازده نشانه ی زودیاک درک کنیم.                                                                                                                                

ستاره شناسی و پیامبران

ستاره شناسی و مطالعه ی ستارگان به تنهایی همه او چیزی که خداوند برنامه ریزی کده را ده مو نشان نمیده، دراصل این گپ های نِشته شده ی او هستند که جزئیات این اتفاقات را ده مو ما یاد میده.

اطلاع داشتند گپ میزدن مثال میتنیم از تولد حضرت عیسی مسیح (ع) نام ببریم . انجیل درباره ی اینکه چطور ستاره شناسان، از طریق مطالعه ی ستارگان،  درباه ی تولد شی استه

۱بعد از تَوَلُدِ عیسیٰ دَ بَیت-لَحَمِ یهُودیه، دَ زمانِ هیرودیس پادشاه، چند سِتاره-شِناس از سرزمِینای مشرِق دَ شارِ اورُشَلیم اَمَد ۲و پُرسان کده گُفت: ”کُجا یَه امُو نَوزَیده شُده که پادشاهِ یهُودیا اَسته؟ چُون مو سِتارِه شی ره دَ سرزمِینای مشرِق دِیدی و اَمَدے که اُو ره پرَستِش کُنی.

متیٰ ۲: ۱-۲

کسای که تحقیق مونه از طریق ستاره ها موفامه که چه کسی تولد خاد شد (مسیح)، اما از طریق ستاره ها نمیتنیم بوفامیم که جای تولد شی کجاست. برای جواب ای سوال به وحی (گپ از طرف خداوند) نِشته شده نیاز داشتند.

 ۳وختِیکه هیرودیس پادشاه اِی توره ره شِنید، اُو و پگِ مردُمِ اورُشَلیم قد ازُو وَرخطا شُد ۴و اُو تمامِ پیشوایونِ عالی مقام و عالِمای دِین ره از قَومِ اِسرائیل جم کد و از وا پُرسان کد که مسیح دَ کُجا باید تَوَلُد شُنه. ۵اُونا دَزُو گُفت: ”دَ بَیت-لَحَمِ یهُودیه؛ چُون دَ وسِیلِه پَیغمبر اینی رقم نوِشته شُده:

۶’و تُو، اَی بَیت-لَحَم، دَ سرزمِینِ یهُودیه

دَ مینکلِ حُکمرانای یهُودا از هیچ نِگاه کمتَر نِیَستی،

چراکه از تُو یگ حُکمران ظهُور مُونه

که قَوم مه اِسرائیل ره رهبری مُوکُنه.‘

متی ۳:۲-۶

ستاره شناسان به پیامبران نیاز داشتند تا به طور کامل آنچه را که در ستارگان دیده بودند بفهمند. در رابطه با ما هم به همین شکل است، ما میتوانیم بینشی که پیشینیان ما از طالع بینی از طریق ستارگان داشتند را به دست بیاوریم، اما برای درک کامل و بهتر میتوانیم به احادیث پیامبران، که به پیدایش علامت های زودیاک انجامیدند، رجوع کنیم.

این دقیقاً کاریست که ما در بررسی هر علامت زودیاک انجام میدهیم.

داستان زودیاک شما

این داستان که از ابتدای تاریخ در آسمان ها بوده است شما را به شرکت در این برنامه ی کیهانی خدا دعوت میکند. ما قبل از شرکت در این داستان باید آن را درک کنیم. داستان از کجا شروع می شود؟ امروز خواندن طالع معمولاً با قوچ (آریس) آغاز می شود، اما در زمان قدیم طالع بینی با دوشیزه (ویرگو) آغاز میشد. برای اطلاعات بیشتر درباره ی زودیاک های اسنا اینجا کلیک کنید.

با خوشه (ویرگو) شروع میکنیم:

صورت فلکی ویرگو (دوشیزه)

در زیر عکسی از ستاره هایی رو میبینید که صورت فلکی ویرگو را تشکیل میدهند. ویرگو یا دوشیزه به معنای زنی جوان و باکره هست، اما همونطور که در تصویر مشاهده میکنید غیرممکن است که تصویر این زن را در میان ستاره ها تشخیص داد.

حتی اگر ستاره های متعلق به این صورت فلکی را مشخص کنیم و آنهارا با رسم خطوط به هم وصل کنیم، .

همچنان تشخیص تصویر این دختر غیر ممکن است

ما این ستاره ها تا آنجا که سوابق و مدارک نشان میدهند  نشانه ی دوشیزه بوده است. دوشیزه اغلب با جزئیات کامل نشان داده می شود ، اما این جزئیات از خود صورت فلکی ناشی نمی شود بلکه.تصویری از دوشیزه با جزئیات کامل روی ستاره ها قرارمیگیرد.

تصویری از دوشیزه که با جزئیات طراحی شده و روی این صورت فلکی قرار گرفته.          

 زودیاک ها در دندرا

در زیر تصویری از تمامی زودیاک ها  در معبدی در دندرا ی مصر را مشاهده میکنید که مربوط به ۱ قرن قبل از تولد مسیح است.  این تصویر ۱۲ نشانه ی زودیاک را شامل میشود. ویرگو با دایره ی قرمزی مشخص شده است.

تصویر سمت راست تصویر زودیاک ها را واضح تر نشان میدهد.

همانطور که  در تصویر میبینید دختر یک خوشه ی انگور در دست دارد، این خوشه ی انگور ستاره ی اسپیسا هست که درخشانترین ستاره ی این صور فلکی است.

علامت های زودیاک در دندرا در مصر ، تصویر دوشیزه با دایره ی قرمز مشخص شده است

ین تصویر اسپیسا در آسمان شب است. ستاره های ویرگو با خط با هم متصل شدند:

اما از کجا موفامید که اسپیسا یک خوشه ی انگور است (یا خوشه ی گندم)؟ ای در خود صورت فلکی مالوم نموشه ، همو رقم که عکس یک دختر از صورت فلکی ویرگو اشکار نیه .

ای به دزی مانا نیه که که ویرگو – دوشیزه ای با خوشه ی انگور – از خود ستاره ها پیدا نشده . بلکه ازپیش از نقشه شی و باد از او روی این صورت فلکی میلن .خی ای نقشه از از کجااماده ؟ کی ویرگو را از اول درفکر خو دشت و باد ازو و خوشه ی انگورخوده ده نام ویرگو در ستاره ها قرار داد؟

قصه صورت فلکی دوشیزه ازاول

وختی که در جنت آدم وحوا از امر خدا سرپیچی کد، خدا به شیطان (ابلیس) قول داد که:

و من در میان تو و زن دشمنی قرار میدهم

او (فرزند) سر تو را له میکند و تو پاشنه ی او را میکوبیو (همچنین) میان فرزند تو و فرزند

پیدایش ۱۵:۳:

خدا به این اشاره میکند که فرزند از زن میاید -و به آمیزش او با مرد اشاره ای نمیکند- درنتیجه زن باکره است.      

هم ده زی اشاره مونه که فرزند زن باکره سر شیطان را له میکندو به عبارتی دیگر او را شکست میدهد. تنها کسی که از زنی باکره متولد شده حضرت عیسی مسیح (ع) است.

تولد عیسی مسیح از زنی باکره پیش از تولد او اعلام شده بود، برای توضیحات بیشتر روی لینک بزنید. اولین انسان ها از خاطر که ای قصه ره ده یاد دشته بشه و مژده خدا را (هدف ده دونیا امادون مسیح است) ده یاد دشته بشن و ده اولاد های خو هم انتقال بیدن ، دوشیزه و خوشه ی انگورشی را خلق کده.   

پس ۱۲ علامت زودیاک که در صورت فلکی ستاره ها موشه که بنگریم کُله گی شی ره خاندیم و از وخت حضرت آدم تا حضرت نوح بار ها گفنه ر فتیم . باد از طوفان نوح، نسه هاو اولاد های نوح قصه های اصلی را تغییر دادند و به طالع بینی امروزه تبدیل کدند. 

عیسی مسیح و نشانه ی شما

 


ا۲۳ولے عیسیٰ دَ جواب ازوا گُفت: ”ساعت شی اَمَده که «باچِه اِنسان» بُزُرگی-و-جلال پَیدا کُنه. ۲۴ما حقِیقت ره دَز شُمو مُوگُم: تاکه دانِه گندُم دَ زمی اُفتَده گور نَشُنه و نَمُره، اُو تنهای خُو مُومنه. لیکِن اگه بُمُره، حاصِلِ کَلو مِیدیه..

یوحنا ۱۲:۲۳-۲۴

عیسی مسیح خود را دانه (خوشه) نام موکد که بلدی انسان ها فیروزی میاره (ثمر درایه بلند استعاره از پیروزی است). در ایه بلند ده ای اشاره شده است که دانه یا خوشه ی زن باکره (هدف عیسی مسیح است) در ساعت خاص و مالوم  میه .

فکر خوده بگرین همی دلیل ، بسیاری از تبدیل شدن به “بسیاری از دانه ها” بی خبر خاد شد. زندگی پر از رمز و راز است ، اما کلی زندگی ابدی و اخری و دارایی اصلی ای است که رمز و راز “بسیاری از دانه ها” رابلدی خو واز کنه . روزانه از خدای خو طلب کنید تا شمو را به طرف درک راهنمایی کند. از همونجه که او علامت را در ستاره های دوشیزه و همچنین درنامه خو قرار داده ،  پُشت شی بگردین ، که ده شمو دید نو بده . به نوعی ، از ویژگی های دوشیزه سازگار کنجکاوی و اشتیاق برای جستجوی پاسخ است. اگر این ویژگی ها شما را نشان می دهد ، آن را با جستجوی بینش بیشتر در مورد دوشیزه ، عملی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه ی نشانه های زودیاک میتوانید به لینک های زیر مراجعه کنید:

. فصل ۲-ترازو: اندازه گیری شده در ترازو های بهشتی

. فصل ۳- عقرب : مبارزه ی فانی

. فصل ۴- کماندار: آخرین پیروزی کمانگیر

. فصل ۵-بزکوهی : توصیف بز-ماهی

. فصل ۶- آبریز : رودخانه ی آب حیات

. فصل ۷- ماهی : گذر از اسارت

. فصل ۸- قوچ : بره ی زنده

. فصل ۹- گاو : قاضی  آینده

. فصل ۱۰- دوپیکر: پسران سلطنتی و عروسان کهکشانی 

. فصل ۱۱- خرچنگ : برخاسته از خاکستر مرگ

. فصل ۱۲- شیر : شیر برای فرمانروایی میاید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *