Skip to content

انجیل نازل شد

عید پنجاهه یا پنطیکاست- میانجی که بلدی دادون قدرت و نشان دادون راه درست اماد

  • by

سوره ی البلد و النصر، در مورد شار  و جمعیتی گپ  می زنه که برای پرستش خدای حقیقی اماده بودند: نه، قسم م ی خورم… Read More »عید پنجاهه یا پنطیکاست- میانجی که بلدی دادون قدرت و نشان دادون راه درست اماد

در روز های سوم و چهارم، عیسی مسیح درباره ی آینده و بازگشت دوباره اش حرف می زند

  • by

درخت انجیر قد ستاره ها چه نقاطه های یک رقمی داره ؟ هر دوی اینها نشانه هایی از حادثه های بزرگ هستند و اخطاری برای… Read More »در روز های سوم و چهارم، عیسی مسیح درباره ی آینده و بازگشت دوباره اش حرف می زند

روز دوم: در مکانی که امروزه مسجد الاقصی و قبة الصخره قرار دارد، عیسی مسیح سال ها پیش برگزیده شد

  • by

چرا مساجد الاقصی و قبه الصخره در اورشلیم از اهمیت زیادی برخوردارند؟ بسیاری از وقایع مهم و بزرگ در این مکان ها اتفاق افتاده است.… Read More »روز دوم: در مکانی که امروزه مسجد الاقصی و قبة الصخره قرار دارد، عیسی مسیح سال ها پیش برگزیده شد

به طور معجزه‌آسایی، در,وخت مناسب، عیسی مسیح جهاد را علیه دشمن دیگری اعلام مونه

  • by

سوره التوبه،ده خاطر ایکه جهاد را توصیف مونه ،زیاد بحث جالب استه . از همونجه که این آیه ها جهاد فیزیکی یعنی جنگ جسمی را… Read More »به طور معجزه‌آسایی، در,وخت مناسب، عیسی مسیح جهاد را علیه دشمن دیگری اعلام مونه