Skip to content

در روز پنجم، شیطو بلدی جنگ کدو قد مسیح ده میدان مییه

  • by

همتنطور که خواندیم، عیسی مسیح در چهارمین روز از هفته ی آخر زندگیش، در مورد نشانه های زمان بازگشتش به دنیا حرف زد. طبق آیات انجیل، رهبران دینی درصدد کشتن او بودند و شیطان که عیسی را دشمن خود می دانست، از این موقعیت استفاده کرد. کتاب مقدس در این باره می نویسد:

“عید فطیر كه به فصح معروف است نزدیک موشه. سران كاهنان و علما در پی از ای بودند بهانه‌ای پیدا کده  عیسی را ده  قتل برسانه زیرا از تودهٔ مردم بیم داشتند. شیطان به دل یهودا كه لقب اسخریوطی داشت و یكی از دوازده حواری بود وارد شد. یهودا پیش سران كاهنان و افسرانی كه مسئول نگهبانی از معبد بزرگ بودند رفت وده از اونا در ای خصوص كه چی رقم  عیسی را به دست آنان تسلیم كند گفت‌وگو كد. ایشان بسیار خوشحال شدند و تعهّد کدن  مبلغی پول ده  او بده. یهودا موافقت كرد و پی فرصت می‌گشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنان بسپارد

همو رقم  که دیدید، شیطو  از موقعیت پیش آمده استفاده کرد و یهودا، یکی از شاگردای ، را فریب داد. ما نباید تعجب کنیم. سوره ی فاطر و یس، شیطان را اینگونه توصیف می کنند:

هرآئ ي نه شي طان برای شما دشمن است پس بگي ري د او را دشمن. جز اي ن ن ي ست که می خواند
گروه خود )پي روان خود( را تا باشند از اهل آتش شعله ور. )6)
سوره ی الفاطر، آیه ی 6

“اى فرزندان آدم مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد زيرا وى دشمن آشكار شماست.” سوره ی یس، آیه ی 60)

در پایان انجیل، ابلیس اینطور به تصویر کشیده شده است:

۷اوخته دَ آسمو جنگ دَر گِرِفت. مِیکائیل و ملایکه های شی قد اَژدار جنگ کد و اَژدار و ملایکه های ازُو ام قد ازوا جنگ کد. ۸لیکِن اَژدار نَتنِست پیروز شُنه و دِیگه بَلدِه ازوا دَ آسمو جای نَمَند. ۹اَژدارِ کٹه تاه پورته شُد، اَرے امُو مارِ قدِیمی که نام شی اِبلِیس و شَیطو اَسته و تمامِ دُنیا ره گُمراه مُونه، دَ زمی پورته شُد و ملایکه های ازُو قد شی قتی پورته شُد.

مکاشفه 9-7: 12

شیطو  دشمن شمو هم هست. کتاب مقدس او را مانند اژده هایی به تصویر کشیده، که قادر استکوله گی ره از پشت خو بکشانه  همانطور که در باغ عدن، به آدم گفته شد، این دشمن برای کشتن عیسی مسیح از یهودا استفاده کرد. انجیل دراینباره موگه :

۱۶بعد امزُو وخت یهُودا دَ دُمبالِ فرصت مِیگشت تا عیسیٰ ره دَزوا تسلِیم کُنه..” انجیل متی 26:16

ششمین روز هفته، روز عید پسح بود. اولین بار این عید، توسط موسی، 1500 سال پیش جشن گرفته شده بود. سوال این است: در چنین روزی، شیطان چگونه فرصت انجام این کار را پیدا کرد؟ جواب این سوال را بررسی خواهیم کرد.

خلاصه ی روز پنجم

شکل بعدی، اتفاقاتی را که در روز پنجم رخ داد را نشان می دهد.

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *