Skip to content

عیسی مسیح درباره ی رحمت تعلیم می دهد

سوره ی غافر، درباره ی مرحمت خداوند می نویسد.

“[كه] گناه‏ بخش و توبه‏ پذير [و] سخت‏ كيفر [و] فراخ‏نعمت است‏ خدايى جز او نيست بازگشت به سوى اوست. جز آنهايى كه كفر ورزيدند [كسى] در آيات خدا ستيزه نمى ‏كند. پس رفت و آمدشان در شهرها تو را دستخوش فريب نگرداند. پيش از اينان قوم نوح و بعد از آنان دسته ‏هاى مخالف [ديگر] به تكذيب پرداختند و هر امتى آهنگ فرستاده خود را كردند تا او را بگيرند و به [وسيله] باطل جدال نمودند تا حقيقت را با آن پايمال كنند. پس آنان را فرو گرفتم آيا چگونه بود كيفر من و بدين سان فرمان پروردگارت در باره كسانى كه كفر ورزيده بودند به حقيقت پيوست كه ايشان همدمان آتش خواهند بود. كسانى كه عرش [خدا] را حمل مى كنند و آنها كه پيرامون آنند به سپاس پروردگارشان تسبيح مى‏ گويند و به او ايمان دارند و براى كسانى كه گرويده‏ اند طلب آمرزش مى كنند پروردگارا رحمت و دانش [تو بر] هر چيز احاطه دارد كسانى را كه توبه كرده و راه تو را دنبال كرده‏ اند ببخش و آنها را از عذاب آتش نگاه دار.”            

سوره ی غافر،  آیه ی 3 تا 7

سوره ی الحجرات به ما می آموزد که برای به دست آوردن این مرحمت، می بایست با هم دیگر آشتی کنیم.

“در حقيقت مؤمنان با هم برادرند. پس ميان برادرانتان را سازش دهيد و از خدا پروا بداريد اميد كه مورد رحمت قرار گيريد.”  

سوره ی الحجرات، آیه ی 10

عیسی مسیح درهنگام تعلیم در مورد رحمت خداوند،  بر اهمیت بخشش همدیگر تأکید می کرد.

عیسی مسیح در مورد بخشش و بخشیدن تعلیم می دهد

وقتی به اخبار نگاه می کنیم، شاهد افزایش خشونت و خونریزی در سرتاسر جهان هستیم.

 بمبگذاری ها در افغانستان، جنگ در لبنان، خشونت در سوریه و عراق ، خشونت در مصر، قتل ها در پاکستان ، قیام در ترکیه، آدم ربایی کودکان در نیجریه، جنگ بین فلسطین و اسرائیل، خونریزی در شهرهای کنیا – و این فقط چیزی است که من بدون جستجوی خبرهای بد فقط شنیده ام. علاوه بر این ها، بسیاری از گناهان، غمها و درد ها وجود دارند که ما به یکدیگر منتقل می کنیم. اگرچه موارد ذکر شده در عناوین اخبار  نیستند، اما تأثیر زیادی روی ما دارند. تعالیم بخشش عیسی مسیح، در زمان انتقام جویی و قصاص از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 یکبار، شاگرد عیسی مسیح  از او این سوال را کرد: «چند بار نیاز به بخشش داردیم؟». کتاب مقدس می نویسد:

”  در این وقت پطرس پیش عیسی آمده از او پرسید: «خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا بكند تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا هفت بار؟» عیسی در جواب گفت: «نمی‌گویم هفت بار، بلكه هفتاد مرتبه هفت بار. چون پادشاهی آسمان مانند پادشاهی است كه تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. وقتی این كار را شروع كرد شخصی را نزد او آوردند كه میلیونها تومان به او بدهكار بود امّا چون او نمی‌توانست آن را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام هستی‌اش بفروشند تا بدهی خود را بپردازد. آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت: “ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا ریال آخر به تو خواهم پرداخت.” دل ارباب به حال او سوخت. به طوری که از دریافت طلب خود صرف نظر كرد و به او اجازه داد برود. «امّا او وقتی از آنجا رفت در راه با یکی از همكاران خود رو به‌ رو شد كه در حدود صد و پنجاه تومان به او بدهكار بود، او را گرفت و گلویش را فشرده گفت: “بدهی خود را به من بپرداز.”  آن شخص به پای همكار خود افتاد و به او التماس كرده گفت: “به من مهلت بده، پول تو را می‌پردازم.”  امّا او قبول نكرد و آن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد. خادمان دیگری كه این ماجرا را دیدند بسیار ناراحت شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطّلاع او رسانیدند. او آن مرد را احضار كرده به او گفت: “ای غلام شریر، به‌خاطر خواهشی كه از من كردی من همهٔ بدهی تو را به تو بخشیدم. آیا نمی‌باید همین‌طور كه من دلم برای تو سوخت، تو هم به همكار خود ترحّم می‌کردی؟”  ارباب آن‌قدر خشمگین شد كه آن غلام را به زندان انداخت و دستور داد تنبیه شود و تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته است، آزاد نشود.«اگر همهٔ شما برادر خود را از دل نبخشید، پدر آسمانی من هم با شما همین‌طور رفتار خواهد كرد.»”      

انجیل متی  35-21: 18

درس این داستان این است که ما رحمت خدا را دریافت کرده ایم؛ خداوند (پادشاه) بسیاری از گناهان ما را می بخشد. ما مانند کسی هستیم که ده هزار کیسه طلا به پادشاه بدهکار است. این انسان بدهکار، از پادشاه  وقت خواست تا بدهی خود را بپردازد، اما شاه او را بخشید؛ زیرا بدهی اش خیلی زیاد بود و او توان پرداخت آن را نداشت. وقتی رحمت خدا را می پذیریم، او همانند آن پادشاه  با ما رفتار می کند.

امّا بدهکار وقتی از آنجا رفت، در راه با یکی از همكاران خود رو به‌ رو شد كه در حدود صد و پنجاه تومان به او بدهكار بود، او را گرفت و گلویش را فشرده گفت و بدهی خود را از او خواست و به او وقت نداد. وقتی گناه می کنیم، هم به خدا و هم به انسان ها صدمه می زنیم؛ اما ضرر گناهانی که در برابر خدا انجام می دهیم، بیشتر است. مانند 100 سکه نقره در مقایسه با هزاران کیسه ی طلا.

بدین ترتیب، پادشاه (خدا) آن شخص را زندانی می کند و بدهی اش را از او می خواهد. عیسی مسیح به ما می آموزد كه اگر كسانی را كه علیه ی ما گناه کرده اند را  نبخشیم، رحمت خدا را از دست خواهیم داد و خداوند ما را به جهنم محكوم خواهد کرد. این موضوع خیلی جدی و مهم است.

حفظ روحیه ی شفقت و رحمت دشوار است. بعضی اوقات حس انتقام از کسی که به ما بدی کرده است و یا حقمان را خورده است، در ما خیلی قوی است. پس چگونه می توانیم روح رحمت و شفقت را بدست آوریم؟ ما باید به بررسی کتاب مقدس بپردازیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *