Skip to content

آیا امی ابراهیم اسحاق یا اسماعیل ره قربانی کرد

  • by

وقتی ما در مورد قربانی ابراهیم با هم صحبت می کنیم، دوستان من بر این موضوع اصرار دارند که ابراهیم پسر بزرگ خود، یعنی اسماعیل را قربانی کرده است. به خاطر همین وقتی درباره ی این موضوع در قرآن مطالعه کردم، تعجب  کردم. وقتی این آیات را با دوستانم به اشتراک گذاشتم، آنها نیز حیرت زده شدن . ما در مثال سوم از زندگی ابراهی این رویداد مهم اشاره کد. برای مطالعه متن ذکر شده، اینجا را کلیک کنید. متن زیرنظر، چه پیامی را میخایه ده مو  برسانه ؟ همین آیه را در زیر آوردیم:

” وختی که اولاد  [ دنیا آماد  و به حد رشد و جوانی  رسید و] قد آتی خو ده کار  بار و تلاش کد ، [ابراهیم] گفت: باچی مه ! مه تو ره  ده  خَو  دیدم تو را موکشم ، تو حالی بنگرو رأی تو چی استه ؟ گفت: پدرم!او چیزی که تو ره مقرر کده  را ده امو چیزی که  مأمور شده ای انجام ده، ان شاءاللّه مرا از صبررکننده ها میگره .”

سورة الصافات 102

ده  ای آیه مینگریم  که هیچ نامی از نام ابراهیم که قرار بود قربانی شود، ذکر نشده است. درای حالت  بهتر است ظیاد بگردیم و مطالعه ی دقیق تری انجام بدیم . اگر تمام قرآن کریم را جستجو کنیم، خواهید دید که  فقط 12 بار از وی یاد شده است:

  • دو بار به قد آتی شی  نام او ذکر شده است. سورة البقرة 125 و 127
  • پنج بار دیگر به قد نام پدر و برارخو  اسحاق از او یاد شده است. سورة البقرة 133 و 136 و 140، سورة آل عمران 84، سورة النساء 163
  • دردگه  آیات، نامشی ده تنهایی و به عنوان پیامبر نِشته شده است. سورة الانعام 86، سورة ابراهيم 39، سورة مريم 54، سورة الانبياء 85، سورة ص 48

وقتی اسم اسماعیل قد  نام پدرش ابراهیم ذکر می شود،ای ده ای  مانا نیه که او قربانی است، بلکه فقط یک دعا استه :

” و [به یاد آرید] وختی  که مو  خانۀ کعبه را برای همۀ مردم محل دیدار وپیوند و جای  امن جور کدم و [گفتیم:] از منزلت ابراهیم جایگاه نماز انتخاب کنید! و به ابراهیم و اسماعیل امر  کدیم که خانه مو  را برای طواف کننده ها  و اهل رکوع و سجده گزاران [از هرچتلی های  ظاهری و باطنی] پاک نگاه کنید !”

سورة البقرة 125

” و [ده  یاد خو بیآرید] وختی  که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانۀ کعبه را بالا کدن، [ده  همو حال ده  پیشگاه خداوند مو  گفتند:] پروردگارا! [این کار مو  را] از مو قبول کو  که تو شنوا [ی دعا] و دانا [ی به حقیقت عمل] هستی.”

سورة البقرة 127

قرآن کریم هیچ وخت نموگه   که ابراهیم اسماعیل را قربانی کرد؛ بلکه فقط ازهمو کلمه  “باچه ” استفاده موکدن. ده ای حال  بچی  زیاد ترمردم  ده ای عقیده بودن که قربانی که ابراهیم قرار بود ده  خدا تقدیم کنه  اسماعیل بود؟

قصه و حکایت   قربانی شدن باچی ابراهیم

عبدالله یوسف ‌علی از که هم ترجمان استه و هم   مفسّر قرآن ده  زبان انگلیسی است. تاویل شیره  و نظرهای که دشت  او را میتنیم  در اینجا بخانیم :

شدن باچی ابراهیم، بجای مانده است:

4071 – ای  خاک حاصلخیز سوریه و فلسطین بود. طبق روایات مسلمانان، باچی  که در اینجا ده  دنیا اماد یعنی باچی اول ابراهیم، اسماعیل بود. این نام  ۱۶اَبرام هشتاد و شَش ساله بُود که هاجر اِسماعیل ره بَلدِه شی دَ دُنیا اَوُرد. .

پیدایش  16:16

یوسف علی این را فقط به دلیل “سنت و حکایت  مسلمان ها “تشریح کده .

4076 – دیدگاه ما را می توان با نظریه های یهودی-مسیحی مبتنی بر عهد عتیق مقایسه کرد. همانطور که می دانید اجداد یهودیان اسحاق، پسر کوچکتر ابراهیم است و جد اعراب نیز اسماعیل است. سنت یهود به قربانی کردن اسحاق اشاره دارد تا به نسل جوان خانواده جلال و شکوه ببخشد.پیدایش 22: 1-18اسحاق هنگامی که به دنیا آمد پدرش ابراهیم 100 سال داشت پیدایش 21: 5 و ابراهیم در هنگام تولد اسماعیل 86 سال داشت. پیدایش 16:16  بنابراین اسماعیل 14 سال از اسحاق بزرگتر است. اسماعیل تنها پسر ابراهیم به مدت 14 سال بود. اسحاق هرگز تنها پسر ابراهیم نبوده است. عهد عتیق درباره ی قربانی و فدیه می نویسد: “خدا گفت: “تنها پسر خود را که بسیار دوستش داری  برداشته،  به سرزمین موریا برو. در آنجا وی را بر یکی از کوه هایی که به تو نشان خواهم داد بعنوان هدیه ی سوختنی، قربانی کن.”

پیدایش 22:2

او چنین استدلال می کند که از آنجا که تورات می گوید: ” تنها پسر خود را که بسیار دوستش داری  برداشته …” (پیدایش 22: 2) و تفاوت سنی 14 سال، بنابراین فقط اسماعیل می تواند به عنوان یگانه  پسر قربانی شود. اما یوسف علی فراموش می کند که قبلاً ، در پیدایش 21، ابراهیم اسماعیل و هاجر را از خانه بیرون کرده بود. در پیدایش 22، اسحاق، “یگانه پسر” نامیده می شود. زیرا در حقیقت، او “پسر یگانه ” بود  و اسماعیل قبلاً از خانه بیرون رفته بود. می توانید اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع را  را در اینجا بخوانید.

قربانی شدن پسر ابراهیم از دیدگاه تورات

به این صورت می بینیم که قرآن نامی ازباچه  را نمیگره ؛ اما تورات به روشنی موگه  . تورات شش بار در پیدایش 22 نام اسحاق را اورده . پیدایش 2:2،3،6،7،9

   پیامبر اکرم از تورات پُشتیبانی موکنه  

پیامبر اکرم از تورات پُشتسبلنی مونه . حدیث های زیادی ده  بسیار  روشنی ای را ده مو نشان میده . حدیث های زیادی   در این باره وجود دارد، به عنوان مثال:

” مه ده شمو  و کسی که شمو  را فرستاده ایم ایمان دشتم.عبدالله بن عمر ره  روایت کرد: .. گروهی از یهودیا امادن و رسول الله (ص) را به کوف دعوت کدن  … آنا  گفتند: ‘ابوالقاسم ، یکی از مردای  مو قد یک  زن مرتکب زنا شده است.از ای خاطر درباره آنها قضاوت کنید وا بلدی  رسول خدا (ص) بالش ایشتن  که روی شی شیشت  و گفت: “تورات بیاور”. باز  آورده شد. وی باد ازو  بالشتک را از زیر خو بیرون کشید و تورات را روی شی  قرار داد و گفت: “مه ده  تو و کسی که تو را آشکار کرد ایمان آوردم.

کتاب سونان ابو داود، 38، 4434

  عیسی مسیح نیز تورات را قبول داشت

همانطور که در اینجا می بینیم،  عیسی مسیح هم از تورات حمایت مونه . به بخشی ازگپ های او اشاره مونیم :

۱۸ما حقِیقت ره دَز شُمو مُوگُم: تا آسمو و زمی از بَین نَرفته، ریزه‌تَرِین حرف یا نُقطِه تَورات هرگِز از بَین نَموره تا اِی که پگ شی پُوره شُنه. ۱۹پس هر کسی که یکی از ریزه‌تَرِینِ امزی احکام ره مَیده کُنه و دَ مردُم ام تعلِیم بِدیه که امُو رقم کُنه، اُو دَ پادشاهی آسمو کم‌تَرِین شخص حِساب مُوشه.

متی 5 : 18:19

   توجه:  عادات و سنت ها نباید برای ما از کتاب تورات با ارزش تر باشد

   عاقلانه نیست که تورات موسی را به خاطر سنّت و عادات نادیده بگیریم.

در حقیقت ، حضرت عیسی مسیح به دلیل سنت خود از رهبران مذهبی روزگار خود انتقاد كرد.

در حقیقت، حضرت عیسی مسیح  در زمان خود، دقیقاً به دلیل اینكه رهبران مذهبی و فریسیان “سنت ها ”  را در الویت قرار

می دادند، از آنها انتقاد می کرد. مثلآ:

” عیسی جواب داد: «چرا خود شما برای اینکه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید، احکام خدا را زیر پا می‌گذارید؟  ۴ یکی از احکام خدا این است که پدر و مادر خود را احترام کنید و هر که پدر و مادر خود را ناسزا گوید، کشته شود.  ۵ اما شما به مردم می‌گویید: حتی اگر پدر و مادرتان محتاج باشند، مبلغی را که باید خرج ایشان کنید، می‌توانید وقف خانه خدا نمایید.  ۶ پس شما با این قانونی که وضع کرده‌اید، دستور خدا را که عبارت از احترام به پدر و مادر است، زیر پا می‌گذارید  ۷ ای ریاکاران! اشعیای نبی خوب در حق شما پیشگویی کرد که:  ۸ این مردم با زبان خود به من احترام می‌گذارند، اما دلشان از من دور است.”

متی 15:3-8

در اینجا عیسی به طور جدی و آشکار هشدار می دهد که  سنت را نباید در الویت اول قرار بدهیم.

   طومار هایی که در دریای مرده پیدا شده، درستی تمامی توراتی که امروز در دست ماست را تایید می کند

نمودار زیر نشان می دهد که نخستین نسخه های تورات، یعنی کتیبه ها و طومار هایی که در دریای مرده یافت شدند، مربوط به  200 سال قبل میلاد مسیح هستند.( برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.) یعنی توراتی که پیامبر اکرم و حضرت عیسی مسیح در سخنانشان به آن اشاره کرده اند همان توراتی است که ما امروزه از آن استفاده می کنیم.

نسخه های خطی تورات به مرور زمان

     

پیشگویی های انبیا این موضوع را روشن می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *