Skip to content

نبوت های زابور برچسب ها: تیسسا المسیح و تولد باکره ، عیسی در زابور ، انبیاء زابور ، عیسی نبی ، تولد باکره ایسا ، تولد باکره مریم ، ایسا متولد یک باکره است ، قرآن درمورد ایسا چه می گوید؟ پسر؟