Skip to content

بعضی اوقات از من سؤال می شود: آیا خدا واقعاً از ما اطاعت صد درصدی را مطالبه می کند؟ ما می توانیم در مورد این موضوعات در بین خود بسیار بحث کنیم، اما پاسخ نهایی رل فقط خدا می داند و می دهد. بگذارید آیاتی از تورات را که در مورد اطاعت از قانون است، یادآوری کنم. از نظر تعداد این آیه ها زیاد هستند و توجه کنید که به روشنی و به خوبی نوشته شده اند.می بینیم که در این آیات، “از تمامی دستورات من”، “اطاعت دقیق”، “تمامی قوانینم”، “با تمام وجود”، “همه چیز”، “همه سخنان من”، “همه سخنان من” و نظیرشان خیلی به کار برده شده است.

پیامبرانی که بعداً آمدند، ترتیب و قوانین اطاعت 100% از خدا را تغییر ندادند. عیسی مسیح در کتاب مقدس می گوید:

“فكر نكنید كه من آمده‌ام تا تورات و نوشته‌های انبیا را منسوخ نمایم. نیامده‌ام تا منسوخ كنم، بلكه تا به كمال برسانم. یقین بدانید كه تا آسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نقطه‌ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همهٔ آن به انجام برسد. پس هرگاه کسی حتّی كوچكترین احكام شریعت را بشكند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمان پست‌ترین فرد محسوب خواهد شد. حال آنكه هرکس شریعت را نگاه دارد و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.” 

انجیل متی 19-17 :5

حضرت محمد نیز در حدیثی چنین می گوید:

روایت عبدالله ابن عمر: .. گروهی از یهودیان آمدند و رسول خدا (ص) را به کوف دعوت کردند. … آنها گفتند: ‘ابوالقاسم ، یکی از مردان ما با زن مرتکب زناشویی شده است. پس بر آنها داوری کن. آنها یک بالشتک برای رسول خدا (ص) گذاشتند که روی آن نشست و گفت: “تورات را بیاورید”. سپس آورده شد. وی سپس بالشتک را از زیر آن بیرون کشید و تورات را روی آن قرار داد و گفت: “من به تو و به کسی که تو را نازل کردم ایمان آوردم.” کتاب

ابو داود 38 ، شماره 4434:

و این فقط معنی دارد. خداوند در بهشت – و این یک مکان کامل و مقدس است – جایی که او در آن قرار دارد. هیچ پلیس ، ارتش ، قفلی وجود نخواهد داشت – و سایر اوراق بهادار دیگری که امروز داریم تا از گناهان یکدیگر محافظت کنیم. به همین دلیل است که بهشت خواهد بود. اما برای این که یک مکان عالی باقی بماند ، فقط افراد کامل می توانند وارد شوند – کسانی که “همه” دستورات “همیشه” ، “کاملاً” و “همه چیز” را دنبال می کنند.

این همان چیزی است که تورات درباره میزان اطاعت از قانونی که لازم است می گوید.